Kovo 26-27 d. Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vadovai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai dalyvavo mokymuose apie komunikavimo meną ir sėkmingos komunikacijos prielaidas.  Sertifikuota ugdomojo vadovavimo, neurolingvistinio programavimo, Eneagramos  ir verslo vadybos specialistė Daiva Vietrinienė per subalansuotus  teorinės ir praktinės  veiklos užsiėmimus mokė renginio dalyvius, kaip rasti per kasdienį skubėjimą prarastą santykį su žmogumi. Raktas į bendravimą – šypsena ir akių kontaktas.

Mes negalime nekomunikuoti! Mes ir be žodžių transliuojame savo požiūrį kitiems. Bendravimo išmokstama. Tas, kas moka tobulai komunikuoti – daro perversmus ir revoliucijas. Kas gerai įvaldęs  bendravimo meną – daro pokyčius.

Mokymų dalyviai 8 darbo grupėse aptarė įvairias sėkmingos komunikacijos prielaidas ir jas pristatė visiems mokymų dalyviams. Nėra žmonių be resursų, yra tik neresursinės būsenos. Gero vadovo priedermė – atskleisti  ir puoselėti žmogiškuosius resursus,  juos tinkamai panaudoti  iškeltų tikslų siekimui ir įgyvendinimui. Nors kiekvieno iš mūsų sąmonėje glūdi skirtingas vidinis „žemėlapis“, bet jeigu vadovas lankstus – jis turi daugiau pasirinkimo galimybių ir gali daryti didesnę  įtaką savo kolektyvui. Net susėdimas prie stalo pasitarimui turi įtakos sprendimų priėmimo sėkmei. Tik 7 proc. informacijos priimama verbaliai, 55 proc. jos suvokimo lemia kūno kalba. 38 proc. suvokimo nulemia kalbėjimo intonacija – tembras, iškalbinga pauzė, greitis, dikcija ir  garsas. Darnus kolektyvas – tai gilus, nesąmoningas tarpusavio pasitikėjimo ir supratimo užmezgimas bei palaikymas.  Geras vadovas stebėdamas sugeba prisiderinti prie savo kolektyvo nario ne vien tik parodydamas žmogui pagarbą ir supratimą, bet ir perduodamas informaciją jam priimtiniausiu būdu.

Daug vertingų efektyvaus bendravimo patarimų papildė mokymų dalyvių bendrųjų kompetencijų bagažą. Tikroji jų vertė – pritaikomumas kasdieniame darbe ir gyvenime siekiant darnos, savitarpio supratimo ir iškeltų tikslų realizavimo.

Fotografijų ir vaizdo albumas: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/5997197959022894657