Vasario 20 d. Švietimo centre vyko apskritojo rato diskusija „Saugios mokyklos kūrimo sėkmės ir iššūkiai“. Diskusiją moderavo Socialinio ir emocinio ugdymo (toliau SEU) instituto direktorė dr. Daiva Šukytė ir VšĮ Lions Quest Lietuva direktorius vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Joje  dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė, PPT direktorė Jolita Narkevič ir  rajono bendrojo ugdymo įstaigų vadovai.

„Kas jums yra mokykla?  Kas padeda vaikui mokytis?  Kas padeda mokytojui mokyti ?“ – tokius klausimus diskusijos dalyviams pateikė jos vedėjai. Visos SEU programos remiasi į mokinių savitvardos, savimonės, socialinio sąmoningumo, bendravimo įgūdžių ugdymą bei mokymą, kaip priimti atsakingus sprendimus. Įtraukiančioje diskusijoje kiekvienas turėjo galimybę išsakyti savo patirtis – sėkmes ir iššūkius. Visi sutiko, kad SEU sėkmės komponentai yra nuoseklūs užsiėmimai mokiniams, savanorystė, šeimos ir bendruomenės įtraukimas bei geros mokyklinės aplinkos kūrimas.

Apskrito rato diskusijos vedėjai pabrėžė, kad Klaipėdos rajonas turi didelį  įdirbį plėtojant SEU mokyklose. Pokyčiai ateina ne po vienerių ar dviejų metų. Jų reikia laukti  ketverius,  penkerius metus, bet mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės pastangos – ypatinga investicija vaikų ir jaunimo gyvenimo sėkmei patirti. Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja N. Gotlibienė diskusijos dalyviams priminė, kad SEU yra įtrauktas į rajono plėtros strateginį planą 2009 – 2020 m. Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė akcentavo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skiria dėmesį SEU ir finansuoja mokytojų pasirengimą įgyvendinti programas. Renginio vedėjai džiaugėsi unikalia Klaipėdos rajono mokyklų patirtimi integruojant  SEU programas į ugdymą, darniu veiklos koordinavimu ir visų procesą įtakojančių grandžių sėkmingu bendradarbiavimu. Dr. D. Šukytė diegia  SEU šalies mokyklose ir jas konsultuoja. Jos pastebėjimu Klaipėdos rajono I. Simonaitytės gimnazijos bendruomenė yra lyderio pozicijose nacionaliniu lygmeniu šioje veiklos srityje.

Apskrito rato diskusija baigėsi nusiteikimu naujiems susitikimams, bendrų vizijų ir įgyvendinimo etapų kūrimui, kad darniai veiktų SEU įgyvendinimo sėkmės komponentai.

Tikimasi, kad nuoseklus ir tęstinis socialinio emocinio ugdymo programų įgyvendinimas rajono mokyklose įtakos patyčių mažėjimą, gerins mokinių akademinius pasiekimus, tobulins mokinių bendravimo įgūdžius su bendraamžiais, mokytojais ir vyresniais, ugdys empatiją ir toleranciją, pilietiškumą ir savanorystę bei  jaunimo atsparumą žalingiems įpročiams. Taip tiesiamas  kelias Geros Mokyklos link. Nuosekliai, kantriai, reflektuojant,  mokantis iš klaidų, tobulėjant, geranoriškai  bendraujant ir bendradarbiaujant.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA, administruoja ir diegia Lietuvos mokyklose tarptautinę LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programą, kuri Klaipėdos rajone turi unikalų nuoseklumą ir tęstinumą. Ji įgyvendinama nuo 2007 m. pradedant  LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasių mokiniams. Rengiami mokytojai, galintys įgyvendinti šią programą (152 mokytojai dalyvavo mokymuose). 2013 m. buvo siekiama į programą įtraukti kuo daugiau  tėvų –   organizuotas  16 akad, val. seminaras „Tėvų švietimas ir dalyvavimas mokyklos gyvenime“, kur klasių auklėtojai mokėsi tėvų susitikimų planavimo ir organizavimo, klasės bendruomenės kūrimo strategijų, analizavo tėvų švietimo temas, aptarė tėvų dalyvavimo vaikų akademiniame gyvenime galimybes, analizavo pateiktą „Tėvų susirinkimų vadovą. (Pagalba šeimai auginančiai vaikus)“ metodiką, kurią pagal LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės" paruošė Socialinio ir  emocinio ugdymo instituto specialistai.

Nuo 2013 m. pereinama prie LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“, skirtą 9-12 klasių mokiniams, kurios tikslas yra ugdyti jauno žmogaus asmenybę, pilietiškumą , atsakomybę ir padėti jiems rinktis būsimąją profesiją.  Visa programos metodika (ja aprūpinta kiekviena SEU projekte dalyvaujanti mokykla) yra orientuota į pagalbą padėti paaugliams tapti asmeniškai ir socialiai atsakingais piliečiais. Tai reali pagalba mokytojams ir rimtas iššūkis mokykloms. Rajono savivaldybė skiria finansavimą šių programų įgyvendinimui ir metodinės medžiagos įsigijimui.

Norvegijos LIONS QUEST organizacija “Mano pasirinkimas” finansuojama Norvegijos sveikatos direktorato parengė moksliniais tyrimais patvirtintą “Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinę programą”. Tai yra 14 užsiėmimų ciklas I-VII klasių mokiniams ir užsiėmimas tėvams “Kalbame apie smurtą ir seksualinę prievartą”. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA nusprendė įsijungti į šios problemos sprendimą ir adaptuoti Norvegijoje kurtą programą Lietuvos mokykloms. 2013 m. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA kartu su kitomis organizacijomis partnerėmis (tarp jų Klaipėdos rajono švietimo centras) gavo finansavimą iš Šiaurės šalių ministrų tarybos ir pradėjo šios programos pristatymo ir adaptavimo procesą. Rugsėjo 26 dieną Centre vyko pirmasis šios programos pristatymo seminaras, kurį vedė Norvegijos partneriai. Jau  vyko 7 seminarai, skirti  programos pristatymui ir adaptavimo galimybėms Lietuvos mokyklose aptarti, kuriuose dalyvavo 149 ugdymo įstaigų pedagogai. 2014 m. balandžio mėn. toliau vyks programos pristatymai. Siekiama,  kad kuo daugiau pedagogų ir ugdymo įstaigų vadovų susipažintų su programa.

Tikimasi, kad nuoseklus ir tęstinis socialinio emocinio ugdymo programų įgyvendinimas rajono mokyklose įtakos patyčių mažėjimą, gerins mokinių akademinius pasiekimus, tobulins mokinių bendravimo įgūdžius su bendraamžiais, mokytojais ir vyresniais, ugdys empatiją ir toleranciją, pilietiškumą ir savanorystę bei  jaunimo atsparumą žalingiems įpročiams. Taip tiesiamas  kelias Geros Mokyklos link. Nuosekliai, kantriai, reflektuojant,  mokantis iš klaidų, tobulėjant, bendraujant ir bendradarbiaujant.