2013-11-21 Gargždų "Kranto" mokykloje organizuota metodinė diena Šilutės rajono pradinių klasių mokytojams „Išmokimo stebėsena – vertinimo dalis“. Aštuoniolikos asmenų grupė turėjo galimybę apžiūrėti mokyklą, edukacines aplinkas, stebėti atviras pamokas.

Atviras pamokas vedė šie mokytojai:

1. „Panašumai ir skirtumai“. Pasaulio pažinimas. 1d klasė, vyresnioji mokytoja Vilma Stonkienė;

2. „Dabarties šalyje“. Lietuvių kalba (gimtoji). 2c klasė, mokytoja metodininkė Ilona Stonienė;

3. „Mokomės pažinti laikrodį. Romėniški skaitmenys“. Matematika. 2b klasė, vyresnioji mokytoja Danguolė Poškienė;

4. „Lapų šokis“. Muzika. 1c klasė, mokytoja metodininkė Rasa Linkienė;

5. Integruota matematikos ir pasaulio pažinimo pamoka. 4b klasė, mokytoja metodininkė Virginija Milaknienė.

Mokytoja metodininkė Sigita Ivanauskienė vedė edukacinį užsiėmimą mokyklos geologijos muziejuje.

Dalykinius pranešimus skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė („Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla. Atvirumas kaitai ir savalaikis įsivertinimas“) bei mokytoja ekspertė Danutė Elena Raudienė ir mokytoja metodininkė Rasa Jeriomenkienė („Išmokimo stebėsena – vertinimo dalis“).

Metodinės dienos renginiuose buvo nuspręsta, kad atvirumas kaitai ir objektyvus veiklos įsivertinimas leidžia pažvelgti į dar laukiančius iššūkius bei kūrybiškai planuoti darbus. Dalijimasis gerąja patirtimi, bendravimas su kolegomis buvo prasmingas ir įrodė, kad dviejų rajonų (Klaipėdos ir Šilutės) Švietimo centrų bendradarbiavimas gali išaugti į konstruktyvų atskirų ugdymo įstaigų pedagogų dialogą.

„Kranto“ pradinių klasių mokytojai buvo pakviesti pavasarį aplankyti Šilutės rajono ugdymo įstaigas.

FOTO ALBUMAS: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/5955653294953083121