Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje 2013 m. lapkričio 18 – 22 dienomis vyko kvalifikacijos tobulinimo sesija „Kolega – kolegai: (ne)įprasti dalykai irgi įkvepia“ (sėkmingų išmokimo stebėjimo ir tikrinimo būdų, ugdymo (-si) būdų ir metodų veiksmingumas
siekiant mokinių mokymosi pažangos).

Kvalifikacijos tobulinimo sesijoje „Kolega – kolegai: (ne)įprasti dalykai irgi įkvepia“:
    Iš viso  vesta 19 atvirų pamokų, 1 klasės valandėlė, stebėta filmuota pamoka.
    Pamokas vedė 22 mokytojai.
    Atviras pamokas vedė 1 mokytoja ekspertė, 14 mokytojų metodininkų, 4 vyr. mokytojai, 1 mokytojas, ugdymo karjerai specialistė.
    Kvalifikacijos tobulinimo renginyje iš viso buvo stebėtos ir aptartos 189 pamokos (praėjusiais metais - 157 pamokos):
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 41 mokyt. stebėjo ir aptarė 123  pamokas;
Veiviržėnų gimnazijos mokytojai stebėjo ir aptarė 2 pamokas;
Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytojai stebėjo ir aptarė 5 pamokas;
Dituvos pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 9 pamokas;
Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 2 pamokas;
Lapių pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 4 pamokas;
Dovilų pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 4 pamokas;
Šiūparių pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 3 pamokas;
Agluonėnų pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 4 pamokas;
Drevernos pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 2 pamokas;
Judrėnų pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 3 pamokas;
„Kranto“ pagrindinės mokyklos mokytojai stebėjo ir aptarė 1 pamoką;
Plungės rajono mokyklų mokytojai stebėjo ir aptarė 26 pamokas.
    Svečiai iš kitų mokyklų domėjosi didžiąja dauguma ir ypač matematikos pamokomis.
    I–II klasėse vesta 14 atvirų pamokų.
    III–IV klasėse vesta 6 atviros pamokos.
    Dažniausiai naudoti mokymosi būdai: individualus savarankiškas darbas, darbas porose,  grupėse, filmuotos medžiagos peržiūra ir aptarimas ir aktyvieji metodai: „minčių“ lietus, „generalinė repeticija“, eksperimentas, „proto mankšta“, euroApartamentai, galimybių kazino  ir kt., darbui naudoti planšetiniai kompiuteriai.
    Daug dėmesio skirta išmokimo stebėjimo ir tikrinimo būdams: įsivertinimas etest sistemoje, kūrybiškumo ir teisingumo vertinimas, „gebėjimų įsivertinimo kreivė“, kaupiamasis vertinimas, „nebaigti sakiniai“, vertinimas aptariant sėkmes ir nesėkmes, kompetencijų įsivertinimo lentelė, laisvos formos refleksija ir kt.
Metodinės grupės po pamokų organizavo pokalbius (mokymus) šiomis temomis:
    „Istorijos raštingumas“ (mokytoja ekspertė Vidutė Petrauskienė);
     „Gamtamokslis raštingumas“ (mokytoja metodininkė Raimonda Kundrotienė);
    Anglų kalbos mokytojos metodininkės G. Aliulienės filmuotos pamokos stebėjimas ir aptarimas;
     „Glogster EDU platformos naudojimas ugdymo procese“ (rusų kalbos mokytoja metodininkė Ima Agajan);
    „Mokytis padedantis vertinimas, metodai, įrankiai“ (mokytoja metodininkė Aldona Matulaitienė);
    Praktinė - kūrybinė veikla „Pasidaryk pats“ (dailės ir technologijų mokytojos metodininkės Rita Batečko, Joana Lukienė).
Suorganizuota jaunųjų fotografų paroda „Aš stebiu pasaulį“ (vyr. mokytojas G.Našlėnas).

Foto albumas: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/5954223601527042641

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja
Ilma Agajan