mokytoju ir pagalbos mokiniui specialistu poreikis klaipedos rajono svietimo istaigosePristatome patvirtintą  mokytojų ir pedagogų poreikio sąrašą  Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo  įstaigose 2022 – 2023 mokslo  metams.

Informuojame, kad  yra galimybė gauti Klaipėdos rajono savivaldybės skiriamą 1000 EUR vienkartinę finansinę išmoką pradedančiam dirbti jaunajam mokytojui. Jaunasis mokytojas – asmuo, baigęs nuolatines pedagogines studijas Lietuvos Respublikos universitete, kolegijoje ir pradėjęs darbinę veiklą tais pačias metais, arba asmuo, baigęs nuolatines pedagogines studijas Lietuvos Respublikos universitete, kolegijoje ne anksčiau kaip prieš du metus ir pradėjęs darbinę veiklą.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl mokytojų poreikio klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigose patvirtinimo:

https://drive.google.com/file/d/1dZw5ct8H2uWmH6V8dn1UUN5WrKglkVl9/view?usp=sharing

 

Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų poreikis: 

Gargždų ,,Kranto‘‘ pagrindinė  mokykla – tikybos  mokytojas – 2, etikos mokytojas – 2, pradinio ugdymo mokytojas  – 1, muzikos mokytojas – 1, logopedas 0,25 et.;

Gargždų ,,Vaivorykštės‘‘ gimnazija – etikos mokytojas 1, – lietuvių  kalbos ir literatūros mokytojas – 1, specialusis pedagogas – 1;

Gargždų Minijos progimnazija – pradinio ugdymo mokytojas – 1, rusų kalbos mokytojas – 1, logopedas  – 1,

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – logopedas 1, priešmokyklinio ugdymo mokytojas –  1;

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija  – matematikos mokytojas  – 1, informatikos mokytojas  – 1, chemijos mokytojas  – 1, psichologas  – 1;

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla – pradinio ugdymo mokytojas – 1, anglų kalbos mokytojas – 1, rusų kalbos mokytojas – 1, logopedas – 0,5 et., psichologas –  0,5 et., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas – 1;

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla  – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas – 1,  rusų kalbos mokytojas  – 1, biologijos mokytojas – 1, istorijos mokytojas – 1;

Klaipėdos r. ,,Lapių‘‘ pagrindinė mokykla  – istorijos mokytojas  – 1;

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla – rusų kalbos mokytojas  – 1;

Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla  –  pradinio ugdymo mokytojas – 1;

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla – rusų kalbos mokytojas –  1, ikimokyklinio ugdymo mokytojas  – 1;

Klaipėdos r. Priekulės vaikų darželis – ikimokyklinio ugdymo mokytojas  – 1;

Gargždų lopšelis darželis ,,Saulutė‘‘ –  logopedas 1;

Klaipėdos rajono Gargždų Pedagoginė psichologinė tarnyba  – socialinis pedagogas  – 1;