Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ nuostatai. Atsisiųsti >>>

Tai puiki galimybė gauti Jūsų mokyklų 5 ir 9 klasių mokiniams  žurnalus socialiniam ir emociniam ugdymui "Pokyčiai ir iššūkiai" ir "Keičiu pasaulį".

Praneškite apie akciją savo mokyklų bendruomenėms, kreipkitės į seniūnijas, kurių teritorijose esate įsikūrę, į politikus ir į kitus geros valios žmones, kurie galėtų skirti 2 EUR geram darbui.
Linkime, kad kuo daugiau rajono mokyklų gautų socialiniam emociniams ugdymui  reikalingus mokinių žurnalus.

Užsakymo forma yra ir google doc: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEWNvUF_nm1ZFe31ysY5ix4BCjvHQZStFGHIhSZvrWT0yw5Q/viewform Šiais metais daugiau veiksmo vyksta ir Facebooko paskyroje

https://www.facebook.com/LIONSTulpiuDienaLietuvoje/

Balandžio 5 d. Klaipėdos rajone lankėsi Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekdami sužinoti apie saugios emocinės aplinkos vaikui kūrimą Klaipėdos r. įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse. Gerosios darbo patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp mokytojų ir švietimo įstaigų pedagogai vertina kaip vieną iš svarbiausių ir veiksmingiausių kvalifikacijos tobulinimo formų. Kolegialumas, dalyvavimas, bendradarbiavimas, mokymasis ir aktyvumas – penkios pagrindinės vertybės, kurios sudaro atsakingo požiūrio į profesionalumą pagrindus.

 Atsisiųsti nuostatus >>>

Balandžio 4–6 d. Klaipėdos rajono švietimo centras organizavo Klaipėdos rajono pedagogams tarptautinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.

Jau eilę metų rajono mokytojai metodinių būrelių veiklos ataskaitose nurodydami kvalifikacijos tobulinimo poreikį pabrėžia pageidavimą susipažinti su kitų, pažangesnių šalių švietimo sistemomis. Estija pasirinkta neatsitiktinai. Esame daug girdėję apie estų pasiekimus įvairiose ugdymo srityse. Norėjome įgyti žinių ir pasisemti gerosios patirties, kaip tokio dydžio klasėje, kaip ir pas mus, individualizuoti ugdymą, naudoti mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Juk Estijos penkiolikmečiai pagal gamtamokslį raštingumą yra pirmi Europoje ir treti pasaulyje, pagal matematinį raštingumą – devinti pasaulyje, pagal skaitymo gebėjimus – šešti. Tad svarbiausias seminaro tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pasiekiami tokie puikūs rezultatai, ir ką daryti, kaip pritaikyti įgytas žinias patiems organizuojant ugdymo procesą ir siekiant optimaliausio rezultato.